چگونگی تغییر آدرس MAC در ویندوز، لینوکس و مک

چگونگی تغییر آدرس MAC در ویندوز، لینوکس و مک

رابط شبکه هر کامپیوتر و یا هر دستگاهی که قابلیت اتصال به شبکه را داراست، دارای آدرس MAC میباشد. آدرسهای MAC توسط

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.