اخبار تکنولوژی زمان محاکمه نزدیک است | چه بر سر اخلال گران مراسم Pokemon خواهد آمد؟

اخبار تکنولوژی زمان محاکمه نزدیک است | چه بر سر اخلال گران مراسم Pokemon خواهد آمد؟

اگر خاطرتان باشد دو نفر در جریان مراسم قهرمانی عنوان Pokemon با سلاح و مهمات دستگیر شدند. اکنون این دو فرد دادگاهی شده و اخباری از دادگاه منتشر شده است. با ما در ادامه خبر همراه شوید. قاضی دادگاه Thomas Horgan این مسئله که این دو فرد قصد حمله به مراسم را داشتند رد کرده […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.