اخبار تکنولوژی با فهرست جدیدی از اتومبیل های موجود در Forza Motorsport 6 همراه باشید + تصاویر خودروها جدید

اخبار تکنولوژی با فهرست جدیدی از اتومبیل های موجود در Forza Motorsport 6 همراه باشید + تصاویر خودروها جدید

طبق روال هر هفته، این هفته نیز فهرست جدید از اتومبیل های موجود در عنوان مسابقه ای مورد انتظار Forza Motorsport 6 منتشر شده و نمایان کننده گستره وسیع اتومبیل های موجود در این بازی است. با ما در ادامه خبر همراه باشید. لیست این هفته؛ بیش تر بر روی سری اتومبیل های V8 از استرالیا […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.