بایگانی برای دسته بندی' Windows' .

صحبت هایی پیرامون windows و مایکروسافت:

  درست است که مایکروسافت در باره ویندوز جدید خود یعنی windows 9 صحبت کرده ولی می دانید که بعد از اون ویندوز ۱۰ خود را معرفی کرده و قصد ندارد windows 9 را ارائه کند اما ببینیم که در قبل از ویندوز ۱۰ چه صحبت هایی شده است و مایکروسافت چه بیاناتی در مورد […]