بایگانی برای دسته بندی' Coolpad Ivvi K1 hands on' .

باریکترین گوشی جهان معرفی شد ، با Coolpad Ivvi K1 آشنا شوید

Coolpad-Ivvi-K1

در دورانی به سر می بریم که هر چند ماه یک بار با تیتر “نازک ترین گوشی دنیا معرفی شد” روبرو می شویم و شرکت های چینی این عنوان را به یکدیگر پاس می دهند. Coolpad Ivvi K1 جدیدترین گوشی نازک دنیاست که با ۴.۷ میلیمتر ضخامت، عنوان نازک ترین را از گوشی Vivo X5 …