بایگانی برای دسته بندی' لیست نمرات این هفته مجله Famitsu منتشر شد' .

اخبار تکنولوژی لیست نمرات این هفته مجله Famitsu منتشر شد

اخبار تکنولوژی لیست نمرات این هفته مجله Famitsu منتشر شد مجله ژاپنی Famitsu هر هفته با انتشار نمرات جدید، مجله خود را بروزرسانی میکند تا نقدی بر عناوین هر هفته داشته باشد. هفته ای جدید از راه رسید و عناوین جدید هم به دنبال آن منتشر شدند. طبق این سنت همیشگی در شماره جدید مجله فامیتسو […]