بایگانی برای دسته بندی' زمان محاکمه نزدیک است | چه بر سر اخلال گران مراسم Pokemon خواهد آمد؟' .

اخبار تکنولوژی زمان محاکمه نزدیک است | چه بر سر اخلال گران مراسم Pokemon خواهد آمد؟

اخبار تکنولوژی زمان محاکمه نزدیک است | چه بر سر اخلال گران مراسم Pokemon خواهد آمد؟ اگر خاطرتان باشد دو نفر در جریان مراسم قهرمانی عنوان Pokemon با سلاح و مهمات دستگیر شدند. اکنون این دو فرد دادگاهی شده و اخباری از دادگاه منتشر شده است. با ما در ادامه خبر همراه شوید. قاضی دادگاه […]