بایگانی برای دسته بندی' تولد ۵۲ سالگی Hideo Kojima | قول می دهم بازهم بسازم!' .

اخبار تکنولوژی تولد ۵۲ سالگی Hideo Kojima | قول می دهم بازهم بسازم!

اخبار تکنولوژی تولد ۵۲ سالگی Hideo Kojima | قول می دهم بازهم بسازم! امروز، روزی بود که نمرات Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain منتشر شد و این بازی با نمره هایی که از سوی منتقدان دریافت کرد توانست سازندگان خود را سربلند کند. اما در کنار این مسئله، امروز روز مهمی بود برای […]