بایگانی برای دسته بندی' باگ بسیار خطرناکی در عنوان Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain پیدا شده است!' .

اخبار تکنولوژی باگ بسیار خطرناکی در عنوان Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain پیدا شده است!

اخبار تکنولوژی باگ بسیار خطرناکی در عنوان Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain پیدا شده است! به تازگی بازیکنانی که به تجربه عنوان Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain پرداخته اند، با باگ بسیار جدی در این عنوان برخورد کرده اند که موجب خراب شدن تمامی فایل‌های ذخیره بازی خواهد شد! برای جزئیات […]