پیش بینی پاپ فرانسیس درباره کناره‌گیری زودهنگامش/ ” در حسرت خوردن یک پیتزای راحت هستم”

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.