واقعیت افزوده Magic Leap

واقعیت افزوده Magic Leap امروز کمپانی Magic Leap گوشه ای از توانایی های تکنولوژی هدست واقعیت افزوده خودش را در کنفراس خبری WSJD به نمایش گذاشت، ومشخصات سیستم کامپیوتر