برنامه‌ی F.lux برای اندروید منتشر شد

برنامه‌ی F.lux برای اندروید منتشر شد اگر امروز صبح با احساس خستگی از خواب بیدار شدید، و چندین مدت است که به خود قول می‌دهید تا سعی کنید