سامسونگ Dongjin Koh را در سمت مدیر جدید بخش موبایل خود تعیین کرد

سامسونگ Dongjin Koh را در سمت مدیر جدید بخش موبایل خود تعیین کرد کمپانی سامسونگ Dongjin Koh را به عنوان مدیر جدید بخش ارتباطات همراه این کمپانی انتخاب کرده است. وی پیش‎تر سرپرست بخش تحقیقات گوشی جهان نقرهبک لینک