LG قاب Quick Cover Case را برای G5 معرفی کرد؛ بدنه‌ی فلزی برای G5 تایید شد

LG قاب Quick Cover Case را برای G5 معرفی کرد؛ بدنه‌ی فلزی برای G5 تایید شد با این که G5 تا ۲۱ فبریه معرفی نخواهد شد، شرکت سازنده قاب Quick Cover Case را برای آن معرفی کرد. این