طراحی ۱۰۰ خودروی مفهومی؛ در صدمین سالگرد تاسیس BMW کلید خورد

طراحی ۱۰۰ خودروی مفهومی؛ در صدمین سالگرد تاسیس BMW کلید خورد امسال BMW، صدمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. در حقیقت صدمین سالگرد این کمپانی در حالی برگزار شد که نه تأثیری