نسخه ۷٫۰ تسلا حالت autopilot را به مدل S خواهد آورد

نسخه ۷٫۰ تسلا حالت autopilot را به مدل S خواهد آورد کمپانی خودروسازی تسلا به روز رسانی جدیدی را برای خودروی مدل S عرضه کرده است، که قابلیت جالبی را به این خودرو اضافه خواهد کرد: autopilot. هدایت خودکار یا autopilot در خودروی هوشمند مدل S چند قابلیت را به این خودرو خواهد آورد، قابلیت […]