عینک های AR شرکت آمازون

عینک های AR شرکت آمازون کمپانی های مایکروسافت و گوگل به ترتیب دارای  هدست های HoloLens و google Glass بوده و Facebook نیز دارای هدست Oculus Riftاخبار جدید موبایل