موبایل A16 نماینده شرکت HTC در MWC 2016 خواهد بود

موبایل A16 نماینده شرکت HTC در MWC 2016 خواهد بود شرکت HTC که قرار نبود در کنگره جهانی موبایل شرکت کند حال قصد دارد موبایل هوشمند A16 در این نمایشگاه شرکت کند