HTC Desire 828 برای پیش خرید در چین در دسترس قرار گرفت

HTC Desire 828 برای پیش خرید در چین در دسترس قرار گرفت HTC پیش فروش موبایل Desire 828 را آغاز کرده است. Desire 828 اولین موبایل در کمپانی است که از تثبیت کننده تصویرآخرین اخبار موبایل