برنامه های آندروید دو برابر بیشتر از iOS دانلود شده اند | iOS هنوز درآمد بیشتری دارد!

برنامه های آندروید دو برابر بیشتر از iOS دانلود شده اند | iOS هنوز درآمد بیشتری دارد! طبق آخرین گزارشات App Annie آندروید در سال ۲۰۱۵ موفق شده خودنمایی کند و دو برابر برنامه هایش بیشتر از رقیب اپلی خود