فروش ۷۳ میلیونی گوشی هوشمند توسط شیائومی، اندکی کمتر از پیش بینی‌های اولیه

فروش ۷۳ میلیونی گوشی هوشمند توسط شیائومی، اندکی کمتر از پیش بینی‌های اولیه ماه مارس امسال بود که مدیر کمپانی شیائومی Lei Jun عنوان کرد رسیدن به فروشی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دستگاه در سال

فروش ۷۳ میلیون گوشی هوشمند توسط شیائومی، اندکی کمتر از پیش بینی‌های اولیه

فروش ۷۳ میلیون گوشی هوشمند توسط شیائومی، اندکی کمتر از پیش بینی‌های اولیه ماه مارس امسال بود که مدیر کمپانی شیائومی Lei Jun عنوان کرد رسیدن به فروشی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دستگاه در سال