نام آیفون بعدی SE یا ۵se،کدام یک درست است؟

نام آیفون بعدی SE یا ۵se،کدام یک درست است؟ آیفون چهار اینچی شرکت اپل که به زودی در ماه مارچ معرفی خواهد شد این روزها صدر اخبار است چرا که این