مایکروسافت در نیمه چهارم سال ۲۰۱۵ فقط ۴٫۵ میلیون دستگاه لومیا فروخته است

مایکروسافت در نیمه چهارم سال ۲۰۱۵ فقط ۴٫۵ میلیون دستگاه لومیا فروخته است مطابق گزارشات ارائه شده توسط کمپانی مایکروسافت، آمار فروش گوشی های لومیا در نیمه چهارم سال ۲۰۱۵ فقط ۴٫۵ میلیون دستگاه بوده