توییتر برای مبارزه با داعش ۱۲۵٫۰۰۰ حساب کاربری تروریستی را حذف کرد

توییتر برای مبارزه با داعش ۱۲۵٫۰۰۰ حساب کاربری تروریستی را حذف کرد   هر چه گروه های افراطی بیشتر در جذب افراد برای خود و تبلیغات آنلاین احتیاط می کنند٬ شرکت هایی مانند توییتر