شخص ۱۹ ساله‌ای نوزاد تازه متولد شده‌ی خود را در ازای یک آیفون و موتورسیکلت فروخت: “من نمی‌دانستم این کار غیرقانونی است”

شخص ۱۹ ساله‌ای نوزاد تازه متولد شده‌ی خود را در ازای یک آیفون و موتورسیکلت فروخت: “من نمی‌دانستم این کار غیرقانونی است” متاسفانه این یک داستان ساختگی یا شایعه نیست و حقیقت دارد: یک پدر ۱۹ ساله در چین نوزاد دختر تازه متولد شده‌ی خود را