آیا آهن ربا می تواند به هارد درایو لپ تاپ آسیب بزند؟

آیا آهن ربا می تواند به هارد درایو لپ تاپ آسیب بزند؟ درود بر شما. یکی از سوال هایی که از خود می پرسیم، این است که آیا یک آهن ربا می تواند بهگوشی سونی