مدیر عامل شرکت اپل آبروی دوربین آیفون ۶ را برد!!

مدیر عامل شرکت اپل آبروی دوربین آیفون ۶ را برد!! تیم کوک بک حرکت جالب و شگفت آور انجام داده است و از همه دروغ های شرکت اپل در زمینه دوربین آیفون