بایگانی برای دسته بندی' Wii U بیش‌ از ۲٫۵ میلیون در ژاپن فروش داشته است' .

اخبار تکنولوژی Wii U بیش‌ از ۲٫۵ میلیون در ژاپن فروش داشته است

اخبار تکنولوژی Wii U بیش‌ از ۲٫۵ میلیون در ژاپن فروش داشته است اگر شما تعداد فروش کنسول‌ها را در کل کشورها دنبال کرده باشید، می‌بینید که Wii U بسیار عقب‌تر از PS4 است اما در ژاپن اوضاع فرق می‌کند و این دو کنسول ژاپنی هم‌پای هم پیش می‌روند و هرهفته بر سر تصاحب رتبه […]