بایگانی برای دسته بندی' UK Games Chart: جوخه مارکوس انگلستان را درنوردیدند| جایگاه اول GEOW: UE در هفته اول' .

اخبار تکنولوژی UK Games Chart: جوخه مارکوس انگلستان را درنوردیدند| جایگاه اول GEOW: UE در هفته اول

اخبار تکنولوژی UK Games Chart: جوخه مارکوس انگلستان را درنوردیدند| جایگاه اول GEOW: UE در هفته اول عنوان Gears Of War: Ultimate Edition، توانست در هفته شلوغ و پر از عناوین مختلف به جایگاه نخست در جدول فروش هفتگی انگلستان دست پیدا کند و لقب پرفروشترین بازی هفته را به خود اختصاص دهد. در ادامه با […]