بایگانی برای دسته بندی' Joseph Staten در حال کار بر روی چند بازی در Microsoft است' .

اخبار تکنولوژی Joseph Staten در حال کار بر روی چند بازی در Microsoft است

اخبار تکنولوژی Joseph Staten در حال کار بر روی چند بازی در Microsoft است پیش از این در Bungie، حالا در Microsoft و در حال کار کردن بر روی عنواین بزرگی همچون Quantum Break. بله، منظور ما از این ماجرا‌ها، Joseph Staten است. او انروز اعلام نمود که در حال کار بر روی پروژه‌های بزرگی […]