بایگانی برای دسته بندی' چرا نبرد با باس‌ها هیچ‌گاه از بین نمی‌روند؟' .

اخبار تکنولوژی چرا نبرد با باس‌ها هیچ‌گاه از بین نمی‌روند؟

اخبار تکنولوژی چرا نبرد با باس‌ها هیچ‌گاه از بین نمی‌روند؟ قبل از خلق Dnd، که در اواسط دهه ۷۰ برای سیستم پیشرو PLATO متعلق به دانشگاه Illinois کدنویسی شده بود، چیزی به نام باس یا غول آخر در بازی های ویدیویی وجود نداشت. بازیسازان تنها به تعدادی نگهبان نیاز داشتند. بازی های آن زمان عموما […]