پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۸ میلیون نفر نمونه بارز عدالت اجتماعی است

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.