نوآوردهای فناوری؛ از کامیون های 18 چرخ بدون راننده تا گوشی هوشمند مجهز به اسکنر چشم

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.