مسی: سال ۲۰۱۴ در داخل و خارج زمین مشکلاتی داشتم

تابناک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.