مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه طرح نظارت بر توافق هسته‌ای را به رأی می‌گذارد

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.