فنونی‌زاده: درخشان باید فعلاً بماند/ با بغل‌پا هم می‌شود گل زد

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.