فقط کاربران قدیمی ویندوز، اینها را به خاطر می‌آورند!

سیستم‌عامل ویندوز  مدت زمانی بسیار طولانی است که در بین ماست، به گونه‌ای که عمر آن ‌قطعا بیش از عمر بسیاری از کاربرانی است که امروزه با این سیستم‌عامل سر‌و‌کار دارند. این سیستم عامل که از سال ۱۹۸۵ متولد شده‌ تا به امروز، تغییر و تحولات بسیاری را به خود دیده است، تحولاتی که امروز […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.