شیطان در همه جا کمین می‌کند اما در دستگاه قضا دقیق‌تر عمل می‌کند

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.