سعودی‌ها با هواپیمای فوق‌ جنگنده نتوانستند جلوی هواپیمای مسافربری ما را بگیرند/ شرمنده‌ایم کار را تمام نکردیم

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.