تهدید هواپیمای خطوط ایرفرانس و اسکورت آن توسط جنگنده‌های آمریکایی

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.