تجاوز خصمانه به یمن با اقدامات تروریستی در سوریه و عراق بی ارتباط نیست

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.