انتقاد از مهندس پاس/ال‌موندو:‌آقای ژاوی چرا برنامه مشخصی برای آینده نداری؟!

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.