امام جمعه دزفول:عشایر و طوایف نقش مهمی در حفظ دستاوردهای انقلاب دارند

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.