آیت الله هاشمی رفسنجانی: ملتی که کتاب ندارد، فرهنگ ندارد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.