آل سعود اگر آیت الله نمر را اعدام کند به سرنوشت دیگر حاکمان منطقه دچار خواهد شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.