آذربایجان غربی جزو پنج استان نخست کشور در عرصه جاذبه های گردشگری است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.