Pepsi گوشی P1 خود را به صورت رسمی معرفی کرد

Pepsi گوشی P1 خود را به صورت رسمی معرفی کرد شایعات مربوط به ورود شرکت Pepsi به بازار گوشی های هوشمند را به خاطر دارید؟ در آن زمان، تصویری احتمالی از گوشی آیندهسایت تفریحی