سمینار نخستین دوره mini-MBA بازاریابی دیجیتال برگزار شد

سمینار نخستین دوره mini-MBA بازاریابی دیجیتال برگزار شد سمینار و جلسات معرفی نخستین دوره آموزشی mini-MBA بازاریابی دیجیتال در هفته‌های پایانی اسفند ۹۴ در محل موسسه بهار و با هدف