بدست آوردن آدرس IP و آدرس MAC دستگاهها

بدست آوردن آدرس IP و آدرس MAC دستگاهها در تمامی دستگاههای متصل به شبکه اعم از لپتاپ، کامپیوتر، گوشی موبایل، تبلت و سایر گجت ها با مولفه هایی چون آدرس