منتظرکنفرانس I/O در ۱۸ می توسط گوگل باشید

منتظرکنفرانس I/O در ۱۸ می توسط گوگل باشید ۱۸ می در شهر بزرگ سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا روزی برزگ در عرصه فناوری است روزی که قرار است غول بزرگ